EF Valves AB

Om oss

EF Valves AB startade verksamheten 2005 under namnet EF engineering AB. 2009 bytte vi namn till EF Valves AB, men engineering finns fortfarande kvar inom företaget. Den idag största verksamheten; försäljning av ventiler, påbörjades 2006. Hösten 2015 påbörjades en förnyelse av företagen med nya produkter och nya levarantörer.

Konsultverksamheten inriktar sig huvudsakligen till konsulting inom flödesteknik, processteknik, energi och kvalitétskontroll. Med en 35-årig erfarenhet kan vi erbjuda kvalificierad engineering med bl.a systemdesign, beräkning och utredningar inom energi- och procesanläggningar, driftsättning och projektledning vid stora pannanläggningar, samt upphandlingar.

Kent Erhagen

Civilingenjör inom maskinelement och mekanisk konstruktion,
University of Linköping

Nya leverantörer och nya produkter!

Scheibel
EF valves är nu agent för eldonstillverkaren Schiebel från Österrike – det enda el-donet på marknaden med ställtid på < 1 sek i "Fail Safe".
EGE Control

EF valves är sedan 2015 agent för EGE-control’s reglerventiler på den svenska maknaden.

Rulla till toppen